Sample Data Format
 Bank-wise Provisions and Contingencies of Private Sector Banks in India
(As on 31st March, 2005 to 2021) 
 (Amount : Rs. in Million) 
 Banks    Year  Taxation  NPA  Investments  Others  Total 
 Axis Bank             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Bandhan Bank Limited             
            
            
            
            
            
 Bank of Punjab             
 Bank of Rajasthan Ltd.             
            
            
            
            
            
 Bharat Overseas Bank                   
            
 Catholic Syrian Bank Ltd.             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Centurion Bank of Punjab             
            
            
            
 City Union Bank Limited             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Development Credit Bank             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Dhanlaxmi Bank             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Federal Bank             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Ganesh Bank of
Kurundwad 
            
            
 Housing Development
Finance Corporation 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Industrial Credit and Investment Corporation
of India 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Infrastructure Development Finance
Company 
            
            
            
            
            
            
 Industrial Development
Bank of India 
            
            
            
 Indusind Bank              
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 ING Vysya Bank             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Jammu and Kashmir
Bank Ltd. 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Karnataka Bank Ltd.             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Karur Vysya Bank             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Kotak Mahindra Bank
Ltd.     
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Lakshmi Vilas Bank             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Lord Krishna Bank                      
            
            
 Nainital Bank                          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Ratnakar Bank             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Sangli Bank             
            
            
 SBI Commercial and
International Bank Ltd. 
            
            
            
            
            
            
            
 South Indian Bank             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Tamilnad Mercantile
Bank Ltd. 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 The Dhanalakshmi
Bank Ltd. 
            
            
            
            
            
            
 United Western Bank             
            
 Yes Bank Ltd.             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Private Sector Banks             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
A storehouse of socio-economic statistical of 620 districts. A cluster of 11 associate websites
Provides election data for all 543 parliamentary and 4120 state assembly constituencies
A collection of over 4000 data-oriented publication in print, eBook, eFlipbook & web-based access formats
Soon to be launched, a comprehensive collection of Infographics, videos, maps and charts on various socio-economic and electoral Insights
Twenty Two years of serving socio-economic and electoral research fraternity in india and abroad.
© Datanet India Pvt. Ltd.